WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH/ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH:

Celem działania jest utworzenie Przedsiębiorstw Społecznych/Spółdzielni Socjalnych, w których powstaną miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i utrzymane będą przez min. 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji oraz utworzenie miejsc pracy w istniejących już spółdzielniach socjalnych na podobnych zasadach. Przewidywane terminy realizacji: wsparcie inwestycyjne - IV kwartał 2019 r. oraz wsparcie pomostowe – I i II kwartał 2020 r.

Wsparcie spółdzielni w ramach OWES:

  • wsparcie inwestycyjne w wysokości 14.000 zł na jednego członka spółdzielni zagrożonego wykluczeniem społecznym, przy czym nie więcej niż na 6 członków;
  • wsparcie pomostowe w wysokości 1.000 zł na jednego członka spółdzielni przez 6 miesięcy od rejestracji;
  • szkolenia zawodowe dostosowane do aktualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej;
  • doradztwo ogólne, specjalistyczne i biznesowe;
  • mentoring biznesowy prowadzony przez doświadczonych przedsiębiorców.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl