WIOSKA SŁOWIAŃSKA Spółdzielnia Socjalna
Ostrowy 6 09-213 Gozdowo
tel. +48 509 738 807
www.wioskaslowianska.pl

Spółdzielnia prowadzi działalność w branży usług opiekuńczych

WIOSKA SŁOWIAŃSKA Spółdzielnia Socjalna to przedsiębiorstwo społeczne założone przez dwie osoby prawne:

  • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Ostrowy”
  • Gmina Gozdowo.

Spółdzielnia utworzyła 6 miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły się pracy opiekunek środowiskowych i animatorek społeczno-kulturalnych.

W ramach Spółdzielni świadczone są usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i osobami niesamodzielnymi w postaci dwóch form wsparcia.

  1. Pomoc w codziennych czynnościach (mycie, sprzątanie, zakupy, itp.)
  2. Pomoc w „wyjściu z domu”: spotkania towarzyskie, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, wycieczki rowerowe, wycieczki autokarowe.
  3. WIOSKA SŁOWIAŃSKA oferuje również działania edukacyjne kierowane do grup dzieci, młodzieży, dorosłych. Powstało gospodarstwo edukacyjne, w których uczestnicy zdobywają  wiedzę na temat dawnych maszyn i sprzętów gospodarstwa domowego oraz poznają techniki rzemiosła. Na zagospodarowanym terenie w najbliższej przyszłości prowadzona będzie gra fabularna oparta na legendzie o powstaniu niektórych wsi mazowieckich. Organizowane są  imprezy integracyjne podczas których sprzedawane są wytwarzane w SS produkty: wyroby z wikliny, ozdoby okolicznościowe, przetwory owocowo-warzywne wyprodukowane przez okoliczne gospodarstwa.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl