W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej rekrutacja na udział w szkoleniach prowadzona jest w obrębie trzech zadań:

  • Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej, w której uczestniczyć mogą przedstawiciele, pracownicy, wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. W ramach Zadania przeprowadzonych zostanie 12 szkoleń, których tematykę i terminy znajdziecie Państwo w zakładce Harmonogram szkoleń.
  • Akademia Ekonomii Społecznej, w której uczestniczyć mogą przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą. Szkolenia prowadzone będą w okresie IX2018-IV2019r.
  • Uruchomienie przedsiębiorstw społecznych, w ramach którego prowadzony jest cykl szkoleń pt. „Założenie i prowadzenie działalności w sektorze ekonomii społecznej” dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się do udziału w szkoleniach.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl