UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
4 listopad 2020 r. Komunikat w związku uruchomieniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego uprzejmie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej Solidarnościowego uruchomił Korpusu Wsparcia Seniorów w ramach programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Jednym z głównych celów ww. programu jest świadczenie usług wsparcia polegających w szczególności na dostarczaniu seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej etc.

Program zapewnia dofinansowanie gmin w zakresie realizacji ww. usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie pandemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w programie.

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl