UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
25 maja 2020 r. Ankieta dot. sytuacji PES w obliczu wybuchu pandemii COVID-19 w poszczególnych Państwach Członkowskich

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi badanie ankietowe dotyczące sytuacji Państwa podmiotów. Ankieta służy zebraniu danych dotyczących sytuacji podmiotów ekonomii społecznej w obliczu wybuchu pandemii COVID-19 w poszczególnych Państwach Członkowskich. Rezultaty posłużą analizom prowadzonym przez Grupę Ekspertów ds. Przedsiębiorczości Społecznej przy Komisji Europejskiej oraz w procesie negocjowania instrumentów wsparcia na poziomie UE.

Serdecznie zachęcamy do jej wypełnienia.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRuFXbIfUePD7djnJNj1axMnIzxmrTPGj5Pzu-KWu1nK2vqg/viewform

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl