AKTUALNOŚCI:

17 Marzec 2017r. - PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH -

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego informuje, iż w związku  dużą ilością otrzymywanych pytań dotyczących utworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, przedłuża się nabór wniosków do dnia 10.04.2017r. do godz. 15.00.

16 Marzec 2017r. - SZKOLENIE - ,,Polityka bezpieczeństwa informacji w organizacjach pozarządowych”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej na szkolenie „POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH” Szkolenie odbędzie się w Centrum Językowo - Szkoleniowym ECG przy al. Kilińskiego 12A w sobotę 22.04.2017r. w godz. od 09.00 - 16.00.

więcej...

20 Luty 2017r. - OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” - Numer naboru: 1/2017

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczy Ścieżki I - tworzenie miejsc pracy w nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych. Do naboru Formularzy rekrutacyjnych, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. 

więcej...

 

center

center

center