AKTUALNOŚCI:
20 Luty 2017r. - OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” - Numer naboru: 1/2017

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczy Ścieżki I - tworzenie miejsc pracy w nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych. Do naboru Formularzy rekrutacyjnych, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. 

więcej...

01 Luty 2017r. - SZKOLENIE - ,,Zewnętrzne źródła finansowania organizacji pozarządowych”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej na szkolenie ,,Zewnętrzne źródła finansowania organizacji pozarządowych”.

więcej...

27 Styczeń 2017r. - KONKURS MCPS - ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2017”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS) zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w Konkursie ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2017”.

więcej...

 

center

center

center